Corona-Virus

De nieuwste informatie en maatregelen met betrekking tot beperkingen als gevolg van het Corona-virus

Geachte dames en heren,

De snelheid waarmee het Corona-virus COVID-19 zich momenteel verspreidt en de maatregelen, die de Duitse regering begin deze week heeft geïnitieerd of waarover nog wordt gedebatteerd, laat zien dat we ons samen moeten voorbereiden op zeer uitdagende tijden. Met name de onvoorspelbaarheid en onzekerheid, ongekend in deze dimensie, in de zin van het verloop van de crisis in deze tijd, laten helaas niet toe dat besluiten worden genomen zoals we die eerder kenden. Het tempo van verandering is simpelweg te hoog.

Tegen deze achtergrond is het voor ons belangrijk om u te informeren over de belangrijkste aanpassingen en afspraken die in ons bedrijf zijn gemaakt, met als doel dat we samen deze crisis succesvol kunnen overwinnen en tegelijkertijd de prestaties voor u en uw klanten kunnen waarborgen.

Uiteraard hebben we al onze medewerkers bewust gemaakt van de veranderingen in persoonlijk gedrag die noodzakelijk zijn geworden op het gebied van hygiëne en het verminderen/vermijden van sociale contacten. Waar mogelijk bieden wij onze medewerkers thuiswerkplekken aan om hun werk voort te zetten, om de dagelijkse gang van zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onze medewerkers hebben op deze manier toegang tot onze servers en databases.

De supply chain van onze fabrikanten is nog steeds stabiel en we hebben onze voorraad dienovereenkomstig vergroot.

In ons logistieke centrum werken wij tot nader order in ploegendiensten om de leveringscapaciteit te behouden en het risico op infectie tot een minimum te beperken.

Onze logistieke partners hebben alle nodige maatregelen genomen om onze spareparts aan u als klant te kunnen blijven leveren. Levering aan onze vaste depots of opslagfaciliteiten zonder de goederen persoonlijk te hoeven accepteren, biedt als bijkomend voordeel dat niemand onnodig besmet kan raken met het virus.

We hopen alle tot nu toe alle maatregelen voor onze medewerkers en partners te hebben genomen om deze situatie goed te overleven.

Als er wijzigingen zijn, zullen we deze informatie op deze pagina bijwerken.

Mocht u vragen hebben omtrent het bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

Team MK-Holland